Akıllı Şehircilik

Akıllı Şehircilik

 • Peyzaj Alanları Yönetimi

  Controlix Peyzaj Yönetimi çözümümüz ile sulama işlemi, kullanıcının tercihine bağlı olarak planlanan zamanda ve bitkinin su ihtiyacına bağlı olarak veya istenilen her an yapılabilmektedir. Controlix Sulama kit, Stabil enerji kaynağı gereksinimi ve fiziksel bir haberleşme bağlantısı olmadan tak çalıştır mantığı ile mevcut sulama sistemine ilave edilebilmektedir. Yeni kablosuz Haberleşme türleriyle km cinsinden mesafeler üzerine bilgi aktarımı sağlamaktadır. Mevcut bir çok sulama sistemine entegre vaziyettedir.
 • Uzaktan Sayaç Okuma Çözümü

  Controlix Uzaktan Sayaç Okuma Çözümümüz, kurumların mekanik sayaçlarına konumlandırılarak son kullanım alanında tüketim verilerinin faturalandırma süreçleri tamamlanabilmektedir. Controlix Sayaç Okuma Çözümü, elektrik, su ve doğalgaz gibi ana kaynakların sayaçlarının kolaylık kablosuz olarak verisini alınarak okunmasıyla faturalandırma yapılabilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Controlix Sayaç Okuma Çözümü, mevcut tüm sayaçlara uygun olarak entegre edilmiştir. Sistem, indeks verisini Lora, NB-IoT gibi alternatif kablosuz yeni nesil haberleşme teknolojilerini kullanarak kontrol merkezine aktarmaktadır.
 • Aydınlatma Yönetimi

  Controlix Mühendis ekibi tarafından geliştirilen Controlix Aydınlatma Yönetimi Çözümü ile masraflar daha verimli şekilde yönetilebilir, sokak ışıkları için uzaktan yönetim kolaylığı sağlanabilir. Akıllı şehircilik: Enerji, ulaşım, kamu hizmetleri gibi kentsel hizmetlerin kalitesini ve performansını geliştirmek; kaynak tüketimini, israfı ve toplam maliyetleri azaltmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yaralanır. Akıllı şehirlerin amacı, teknolojik araçlar ile vatandaşlarının yaşam kalitesini artırarak daha sürdürülebilir şehirler yaratmaktır. Akıllı şehirler, yaşam kalitesini artırmak için genellikle dijital teknolojileri kullanır. Aydınlatma, enerji tüketiminde en büyük kalemi oluşturur.
 • Çöp Takibi ve Optimizasyon Çözümü

  Controlix Çöp Takibi ve Optimizasyon çözümümüz konteyner bazlı gerçek izleme yaparak, doluluk oranları üzerinden çöp toplama araçları ile eşlenik bir şekilde optimizasyon sağlayarak doğru araç sayısı ve insan gücü belirlemeyi sağlar. Atık yönetimin başlangıç noktası olan çöp toplama süreci, yerel yönetimlerce gerçekleşen bir görevdir. Çevre düzenini yakından ilgilendiren bu süreçlerde oldukça efor sarf edilmekte olup, ortalama değerlerin üzerinde olan en üst seviyede yöntemler hedeflenmektedir. Bu süreçte edinilmek istenen katma değer, çevre düzenini sağlama amacından sapmakta ve karbon salınımı daha fazla olan araçların kullanımına sebep olmaktadır. Bu amaç doğrultusunda günümüzde izlenilebilir olmanın önemi ve kolaylığı sayesinde çözümlerimizi sürdürülebilirlik ilkesine uygun şekilde kurgulayabiliyoruz.