Dijital Endüstri

Dijital Endüstri

  • Üretim Takip Sistemi Çözümü

    Üretim hatlarını yakından takip ederek kalite ve üretim maliyetlerini optimize etmeyen yarayan çözümlerimiz sayesinde fabrikaların dijital dönüşüm süreçlerini başlatıyoruz. Endüstri 4.0 dönüşümünün temel başlangıç amacı olan üretim takip sistemi, üretimdeki anlık takip, kalite ve optimizasyonu sağlar. Başta tesis kaynak giderleri olmak üzere üretim giderlerinin de kıyaslanabildiği, fayda model analizinin çıkartılabildiği bir dönüşümden bahsediyoruz. Tüm üretim hattı sahiplerini yakından ilgilendiren bu çözümlerin temelini oluşturan şey ise veri alma çözümleridir. Analog veya dijital hatlardan alınan verilerin anlamlı hale dönüştürülmesi ile ileriye dönük raporlamaların çıkartılması, üretim takip sisteminin bütününü oluşturmaktadır. Bu amaçla Controlix Mühendis ekibi olarak sektörde ki mevcut tüm üretim hatlarına kolaylıkla entegre olan sensörler ve yazılım çözümleri üretiyoruz.
  • Makine-Operatör Eşleşmesi ve Yönetimi

    Birçok üretim alanında özellikle personel ve makinelerin uyumluluğu çok büyük önem teşkil etmektedir. Üretim planlamasının verimli olması için doğru makinenin, doğru operatör ile eşleştirilmesi üretim hattında süreklilik elde edilmesini sağlar. Aynı zamanda üretim esnasında oluşabilecek ani duruşlar, arızalar gibi sorunlara yetkin operatörünün anlık müdahale etmesini sağlar. Controlix Makine-Operatör Eşleşmesi ve Yönetimi, mevcut tüm makinelere doğrudan entegre edilebilen modülleri sayesinde yetkili operatör eşleşmesi sağlayabilmektedir. Üretimin etkili olan bu sürecinde Controlix tarafından geliştirilen modüller ile Controlix web platformu ile kolayca yönetilebilmektedir.
  • Montaj-Yan Donanımlar Yönetimi Çözümü

    Üretim tesislerinde insan faktörü insiyatifine bırakılan bir çok proseste karmaşıklık yaşanmaktadır. Bu proseslerinden en önemlisi montaj operasyonudur. Hangi parçaların, nasıl ve kimin tarafından gibi bilgileri yönetmek ve yönlendirmek sürdürülebilir bir montaj olması için gereklidir. Bu operasyon doğru yönlendirilmesi ve olası hataların gerçek zamanlı takibi, müdahale süresini minimuma çekerek hatalı üretimi engellemektedir. Sürekli hale gelen hatalar izlenerek üretim süresince iyileştirmeler sağlanabilir aynı zaman hatalar tarihsel olarak saklanarak olası garanti süreçleri kolayca yönetilebilmektedir.