Fiziksel varlıkları veya çalışanları IoT cihazları, çevrelerine ve konumlarına entegre edilerek gözlemlenen veriler, analiz edilebilir ve ERP sistemleri, bulut hizmetleri vb. gibi diğer bilgi kaynaklarıyla çapraz referanslanabilir. Bu, herhangi bir iş operasyonunu optimize etmek için hemen hemen her eylemin, hareketin veya sürecin kullanılabileceği anlamına gelir. IoT çözümleri ile Gerçek operasyonel verimlilik bir gerçeklik haline gelir.

#controlix #operationmanagement #kontrolmatik#IoT #loraWan #underyourcontrol

Diğer Bloglar